Bia có thể sẽ tăng giá hàng loạt

Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia. Nếu được chấp thuận thì giá của nhiều sản phẩm bia sẽ tăng.

Clip chi tiết

Theo VTC14

Bình luận(0)