Thu Hồi Tiêu Độc PV Của Dược Thảo Phúc Vinh

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thu hồi Tiêu độc PV của Dược thảo Phúc Vinh do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Thổ Phục Linh. Dược thảo Phúc Vinh cố tình bán thuốc Tiêu độc PV dù có quyết định thu hồi.

Dược Phúc Vinh: Trước Hoạt huyệt dưỡng não, sản phẩm nào cũng bị thu hồi?

Dược Phúc Vinh: Trước Hoạt huyệt dưỡng não, sản phẩm nào cũng bị thu hồi?

Trước sản phẩm viên nén bao đường Hoạt huyết dưỡng não, thuốc tiêu độc PV của Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.