Thu Hồi Tiêu Độc PV Của Dược Thảo Phúc Vinh

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thu hồi Tiêu độc PV của Dược thảo Phúc Vinh do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Thổ Phục Linh. Dược thảo Phúc Vinh cố tình bán thuốc Tiêu độc PV dù có quyết định thu hồi.