Thu Hồi Tiêu Độc PV Của Dược Thảo Phúc Vinh

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thu hồi Tiêu độc PV của Dược thảo Phúc Vinh do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Thổ Phục Linh. Dược thảo Phúc Vinh cố tình bán thuốc Tiêu độc PV dù có quyết định thu hồi.

Tiêu độc PV chứa Thổ Phục Linh không đạt chuẩn hại sức khỏe thế nào?

Tiêu độc PV chứa Thổ Phục Linh không đạt chuẩn hại sức khỏe thế nào?

(Kiến Thức) -  Nếu người dân mua, dùng phải lô thuốc Tiêu độc PV của Dược thảo Phúc Vinh bị thu hồi do không đảm bảo chỉ tiêu định tính Thổ Phục Linh, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.