Phá Thai Bất Hợp Pháp

Tổng hợp thông tin, hình ảnh, video về các cơ sở y tế, phòng khám phá thai bất hợp pháp; Phá thai bất hợp pháp bị xử lý thế nào; Biến chứng khi phá thai ở những phòng khám có dịch vụ phá thai bất hợp pháp; phá thai an toàn ở đâu; phá thai ở đâu

Cứ 1.000 người ở độ tuổi 15-24, có 18 người đã từng phá thai

Cứ 1.000 người ở độ tuổi 15-24, có 18 người đã từng phá thai

Ở Việt Nam, cứ 1.000 người ở tuổi vị thành niên/thanh niên nữ độ tuổi 15-24 thì có 18 người đã từng phá thai. Tỷ suất sinh con trước tuổi thành niên (10-17 tuổi) là 3,3 phần nghìn. Tỉ lệ phá thai ở nhóm vị thành niên và nhóm trưởng thành còn cao, phá thai lặp lại khá phổ biến.