Dược Phẩm Sohaco Nhập Thuốc Kém Chất Lượng

Cập nhật thông tin những lần Dược phẩm Sohaco nhập thuốc kém chất lượng, coi thường sức khỏe người tiêu dùng. Dược phẩm Sohaco bị phạt nặng vì nhập thuốc kém chất lượng.