Các Dự Án BOT Sai Phạm

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm ở các dự án BOT, xử lý các trạm thu phí BOT sai phạm số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Vụ bắt đền xe công nghệ 200 triệu: Nhân viên trạm BOT phát ngôn thiếu chuẩn mực

Vụ bắt đền xe công nghệ 200 triệu: Nhân viên trạm BOT phát ngôn thiếu chuẩn mực

Lãnh đạo công ty vận hành dịch vụ thu phí BOT Xa lộ Hà Nội xác nhận, nhân viên 'quá nóng' nên phát ngôn thiếu chuẩn mực khi bắt đền 200 triệu đồng với xe công nghệ đụng thanh chắn.