Các Dự Án BOT Sai Phạm

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm ở các dự án BOT, xử lý các trạm thu phí BOT sai phạm số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Phải công khai doanh thu ngay trên bảng điện tử của trạm thu phí BOT

Phải công khai doanh thu ngay trên bảng điện tử của trạm thu phí BOT

Các trạm thu phí phải công khai tổng thời gian được thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước của trạm thu phí... ngay trên bảng điện tử gắn tại trạm thu phí.

Ai đang thao túng ở VEC?

Ai đang thao túng ở VEC?

Sau 15 năm thành lập, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xây dựng được 415km đường cao tốc, nhưng nhiệm kỳ “hoàng kim” nhất (2011-2016), nhiều chủ trương...