Các Dự Án BOT Sai Phạm

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm ở các dự án BOT, xử lý các trạm thu phí BOT sai phạm số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Ai đang thao túng ở VEC?

Ai đang thao túng ở VEC?

Sau 15 năm thành lập, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xây dựng được 415km đường cao tốc, nhưng nhiệm kỳ “hoàng kim” nhất (2011-2016), nhiều chủ trương...