Các Dự Án BOT Sai Phạm

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm ở các dự án BOT, xử lý các trạm thu phí BOT sai phạm số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Dân ra đếm xe BOT Ninh Lộc: Có quy định nào cấm?

Dân ra đếm xe BOT Ninh Lộc: Có quy định nào cấm?

Mấy ngày gần đây, một nhóm hơn 10 người dân thực hiện công việc đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc (Khánh Hòa). Họ nói sẽ gửi số liệu đếm được về Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính...