KNOWLEDGE & LIFE

Thông tin, hình ảnh, video phân tích mới nhất về khoa học và công nghệ; các sáng kiến, sáng tạo, công trình, dự án khoa học và công nghệ mới nhất; những tiết lộ thú vị về các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

TS Đinh Ngọc Minh: Thiếu hụt nguồn nhân lực làm trí tuệ nhân tạo

TS Đinh Ngọc Minh: Thiếu hụt nguồn nhân lực làm trí tuệ nhân tạo

Theo TS Đinh Ngọc Minh, nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam hiện đang thiếu rất nhiều, và một trong những khó khăn trong việc phát triển AI là còn thiếu những quy định rõ cho lĩnh vực này.