LHHVN tổ chức Diễn đàn “Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững”

LHHVN tổ chức Diễn đàn “Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững”

(Kiến Thức) - Ngày 20/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Diễn đàn “Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững”.