GÓC NHÌN

Cung cấp những thông tin Góc Nhìn tư vấn, phản biện chính sách, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Làm gì để xóa “chuồng cọp” nhà tập thể?

Làm gì để xóa “chuồng cọp” nhà tập thể?

Thiết kế ban đầu của nhà tập thể cũ đều đã tính toán đến yếu tố thoát hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, vấn đề an toàn, thoát hiểm không được quan tâm đúng mức.

Vẫn thiếu thuốc chữa bệnh vì nguyên nhân gì?

Vẫn thiếu thuốc chữa bệnh vì nguyên nhân gì?

Cử tri lo lắng trước tình trạng người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh vẫn không đủ một số thuốc, hóa chất xét nghiệm thuộc danh mục thuốc do BHYT chi trả, làm ảnh hưởng quyền lợi...