Tổng Giám đốc Vinaphone: Bật mí quan lộ đặc biệt

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Trường Giang vừa được trao quyết định quyền Tổng giám đốc VinaPhone. Ông từng là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông sau đó làm Trưởng phòng Đầu tư, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Ông Nguyễn Trường Giang được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT giao quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VinaPhone).

Quyền Tổng Giám đốc VinaPhone là người đã có nhiều năm gắn bó với Tập đoàn VNPT. 

Tong Giam doc Vinaphone: Bat mi quan lo dac biet
Ông Nguyễn Trường Giang nhận quyết định.  

Theo đó, trước khi được giao quyền trên, ông Nguyễn Trường Giang là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VinaPhone. Còn ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Ông Nguyễn Trường Giang sinh năm 1971, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông gia nhập VNPT từ tháng 2/1998 và kinh qua nhiều vị trí công tác trong tập đoàn, nhất là dành giai đoạn làm Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Theo đó, từ tháng 4/1999 ông Nguyễn Trường Giang giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Khu vực 1, Công ty Dịch vụ Viễn thông. Đến tháng 6/2007 ông làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). 

Trong 5 tháng, từ tháng 3/2008, ông Nguyễn Trường Giang được chuyển sang làm Trưởng phòng Đầu tư, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Đến tháng 9/2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện từ tháng 4/2011 .

Ông Nguyễn Trường Giang được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo điểm Bưu điện từ tháng 5/2015.

Đến 1/1/2016, ông Nguyễn Trường Giang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VinaPhone phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh, truyền thông thương hiệu.

Ông Nguyễn Trường Giang được đánh giá là người kịp thời đưa ra giải pháp sáng tạo, phù hợp, hiệu quả với việc kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VinaPhone.

Ngày 16/7, VNPT đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT là ông Nguyễn Nam Long và ông Nguyễn Đình Danh.

Ông Nguyễn Nam Long sinh năm 1968, là Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông. Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông là Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-VinaPhone.

Ông Nguyễn Đình Danh, sinh năm 1975, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán. Ông trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên đến Trưởng phòng kế toán tại Bưu điện Hà Tĩnh. Sau đó là Phó Giám đốc và Giám đốc VNPT Hà Tĩnh. Năm 2015, ông Nguyễn Đình Danh được bổ nhiệm là Trưởng ban Kinh doanh, sau đó là Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư thuộc Tập đoàn VNPT. 

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Đức Trung 

 

 

 

 

Hà Trang

>> xem thêm

Bình luận(0)