Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương lần thứ 11, khóa VIII

Google News

Ngày 25/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 (khóa VIII) dưới sự chủ trì của TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, VUSTA và đội ngũ trí thức KHCN cả nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã dành thời gian tới tham dự, phát biểu, chỉ đạo tại các sự kiện lớn do VUSTA tổ chức. Các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch VUSTA trong công tác quản lý, đánh giá, định hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSTA.
Hoi nghi Doan Chu tich Trung uong lan thu 11, khoa VIII
Đoàn Chủ tịch  VUSTA lần thứ 11 (khóa VIII).
Theo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của VUSTA, PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch VUSTA thông tin, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW khóa XI về KH&CN sẽ là cơ sở chính trị quan trọng để LHHVN, các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc xây dựng định hướng phát triển trong những năm tới.
Việc thống nhất định kỳ tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương hàng năm vào tháng 12 nhằm đánh giá tổng kết hoạt động của toàn hệ thống trong năm đó và triển khai nhiệm vụ năm sau, cũng như tổ chức Hội nghị giao ban các LHH tỉnh, thành phố, Hội nghị giao ban các Hội ngành toàn quốc vào tháng 7 hàng năm để đánh giá sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Cơ quan Trung ương VUSTA, các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm để triển khai nhiệm vụ cũng như phối hợp công tác.
Việc hình thành các Cụm/Khối thi đua của các hội thành viên từ năm 2022 đến nay đã tạo thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi để các Hội ngành toàn quốc có lĩnh vực hoạt động tương đồng và các LHH địa phương có vị trí địa lý gần nhau tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau triển khai các dự án/nhiệm vụ, góp phần tạo thêm sức mạnh cho các hội thành viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Các chương trình, thỏa thuận phối hợp công tác giữa VUSTA với một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương được nhiều Hội ngành toàn quốc và LHH địa phương triển khai đã góp phần tăng thêm nguồn lực, đa dạng thêm nội dung và hình thức hoạt động của các hội thành viên.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao cho biết vẫn còn một số khó khăn như kinh phí NSNN năm 2024 của VUSTA chưa được Bộ Tài chính phê duyệt đầy đủ vì cần văn bản minh chứng nhiệm vụ nào do Đảng, Nhà nước giao cho VUSTA, do vậy một số hoạt động chính trong kế hoạch năm 2024 chưa thể triển khai.
Kinh phí NSNN cấp chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan Trung ương VUSTA chưa được cấp từ năm 2023 đến nay; kinh phí NSNN cấp chi tặng thưởng Huy hiệu đảng đối với các đảng viên lão thành theo đề nghị của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VUSTA chưa được cấp để trao thưởng từ năm 2022 đến nay đã gây nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, đảng viên.
Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch VUSTA cũng đã trình bày về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương khóa XIII về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Cùng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung như hoàn thiện, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tập trung giải trình với Bộ Tài chính về kế hoạch kinh phí NSNN năm 2024 của VUSTA để được phân bổ đầy đủ càng sớm càng tốt, chuẩn bị các văn bản pháp lý chứng minh nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho VUSTA và tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính sớm sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX và Đại hội LHH các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai các đề án đánh giá, tổng kết về tổ chức và hoạt động của hệ thống VUSTA và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội IX của VUSTA.
>>> Mời quý độc giả xem video: TSKH Phan Xuân Dũng ( phải) và GS.TSKH Đặng Vũ Minh chủ tịch danh dự VUSTA trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả:
 
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)