TIN VUSTA

Cập nhật nhanh nhất các thông tin về VUSTA, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam...

VUSTA cam kết hỗ trợ chuyên gia, kết nối các tổ chức cho Sơn La

VUSTA cam kết hỗ trợ chuyên gia, kết nối các tổ chức cho Sơn La

VUSTA sẽ tếp tục quan tâm giúp đỡ Liên hiệp Hội Sơn La, đặc biệt trong việc hỗ trợ chuyên gia, kết nối với các tổ chức quốc tế và trong nước.