TIN VUSTA

Cập nhật nhanh nhất các thông tin về VUSTA, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam...

CAFEO38 thành công, Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch AFEO cho Brunei

CAFEO38 thành công, Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch AFEO cho Brunei

(Kiến Thức) - Hội nghị lần 38 của Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 38 (CAFEO38) với chủ đề: “Phát huy sáng kiến và Hành động của Liên đoàn Kỹ sư ASEAN trong xây dựng cộng đồng ASEAN Bền vững và Thịnh vượng  đã thành công tốt đẹp.

Điện gió ngoài khơi – nguồn điện thế hệ mới

Điện gió ngoài khơi – nguồn điện thế hệ mới

Theo báo cáo thường niên “Lĩnh vực điện châu Âu năm 2019” do tổ chức nghiên cứu về khí hậu Sandbag hợp tác với tổ chức nghiên cứu Agora Energiewende vừa công bố, năm 2019, lần đầu...