Hải Dương: Khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm

Google News

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm…tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Đó là một trong những nội dung văn bản của UBND tỉnh Hải Dương gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các nhà đầu tư lĩnh vực BĐS.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết.
Hai Duong: Khac phuc tinh trang can bo so trach nhiem
Ảnh minh họa. 
Đáng chú ý, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023.
Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
Chủ động tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định hoặc tham mưu UBND tỉnh quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định pháp luật; không trình, báo cáo hoặc tham mưu báo cáo lên cấp trên hoặc lạm dụng việc lấy ý kiến của các cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm.
Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của địa phương, của cơ quan, đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của sở, ban, ngành, địa phương.
Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch theo ngành, lĩnh vực quản lý. Rà soát, báo cáo danh mục dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; xác định rõ các nguyên nhân của vướng mắc hoặc triển khai chậm. Đề xuất phương án tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh.
Đối với các dự án BĐS (khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, dự án BĐS khác) đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu (hoặc chưa có quy hoạch phân khu), quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với quy hoạch tỉnh), Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp), UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối với quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp, các quy hoạch của dự án BĐS còn lại trên địa bàn) có trách nhiệm rà soát, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
Đồng thời, lập bổ sung quy hoạch đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.
UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, công tác nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm việc sử dụng đất hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện việc xác định giá đất theo ủy quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát Ngân sách Nhà nước.
Khẩn trương lập, trình thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, quy hoạch chung thành phố Chí Linh,…); phối hợp với các nhà đầu tư có liên quan tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp (khu công nghiệp Đại An mở rộng, khu công nghiệp Tân Trường mở rộng,..).
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chung xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 1338/UBND-VP ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chung xây dựng xã) và các đồ án quy hoạch chi tiết (theo kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thông qua, chỉ đạo tại Công văn số 319/UBND-VP ngày 8/2/2023 về việc tổ chức lập và triển khai thực hiện kế hoạch, danh mục lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2023).
>>> Mời quý độc giả Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) đề xuất tăng lương cho cán bộ chiều 1/6/2023: 

 Nguồn: THQH.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)