Bổ nhiệm 4 lãnh đạo quá tuổi, Tổng Cục thuế nói gì?

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, 141 công chức Thuế là lãnh đạo, quản lý tại các Cục Thuế tỉnh, thành phố chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ trong vụ Tổng Cục thuế bổ nhiệm 4 lãnh đạo quá tuổi.

Cụ thể theo lý giải của Tổng Cục thuế với việc bổ nhiệm 4 lãnh đạo quá tuổi (trên 55 tuổi), các cán bộ này đều nằm ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ, cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm.
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Thành uỷ các Tỉnh/Thành phố liên quan, Tổng cục Thuế đã áp dụng theo Hướng dẫn số 09/HD-BTCTW của Ban Tổ chức trung ương về tuổi bổ nhiệm lần đầu khi còn thời gian công tác trên 2/3 nhiệm kỳ để xem xét bổ nhiệm tại các đơn vị này.
Bo nhiem 4 lanh dao qua tuoi, Tong Cuc thue noi gi?
 Trụ sở Tổng Cục thuế.
Các trường hợp còn lại được kết luận là thiếu điều kiện tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ như: bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch công chức hiện giữ, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục.
Một số công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhưng đang giữ ngạch công chức là cán sự. Có 2 trường hợp công chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định.
Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp thiếu điều kiện nêu trên đều đang được các Cục Thuế bố trí đi học hoặc đã có quyết định cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.
Bên cạnh đó, với 2 trường hợp công chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định, 2 trường hợp này được Sở Nội vụ địa phương tuyển dụng và phân công công tác theo đề án của địa phương. Cục Thuế tiếp nhận theo Quyết định điều động của Sở Nội vụ. Từ khi tiếp nhận về Cục Thuế đến nay đã thực hiện theo đúng quy định. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp địa phương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 02 trường hợp này.
  >>> Xem thêm video: Thuê chém chồng giá 1 tỷ đồng

Truyền hình Đồng Tháp
Ngọc Thiện

>> xem thêm

Bình luận(0)