Video: Mục kích Hải quân Mỹ bắn siêu đạn pháo HVP

Vụ thử được thực hiện trong cuộc tập trận của Hải quân Mỹ ngoài khơi Hawaii, với đạn siêu tốc Hyper Velocity Projectile (HVP) được bắn đi từ một pháo hạm tiêu chuẩn cỡ nòng 127 mm.

Mời độc giả xem video pháo hạm 127mm bắn 20 phát HVP:

Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)