Video: Đinh Thị Vân - Dũng khí phi thường của người Cộng Sản

Tháng 8/1959 khi hoạt động trước hang ổ địch ở Sài Gòn, do sơ xuất của một cơ sở trong lưới, Đinh Thị Vân bị địch nghi ngờ và bắt giam. Bọn mật vụ thay nhau tra khảo bà suốt đêm về một giao thông viên của Khu uỷ.

>>>Mời độc giả xem video:

Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)