Troll kẻ trộm: Thử làm trò này ở Việt Nam xem

Những kẻ trộm xe bị trừng trị một cách thích đáng với chiếc xe đạp có điện giật tê người.

Video: Chơi xấu kẻ trộm:

Theo Dân Việt

Bình luận(0)