Sợ "ma", ùn ùn đập phá nhà, bỏ buôn sống vật vờ

17 hộ dân buôn Bút Tưa cùng đập phá nhà cửa, dìu dắt nhau tháo chạy trong đêm, đem theo nỗi kinh hãi chưa từng có.

Theo VTC 14

Bình luận(0)