Những cách bổ dừa siêu độc đáo

Nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc bổ dừa. Video dưới đây giới thiệu đến bạn những cách bổ dừa độc đáo của một số nước trên thế giới.

Video: Những cách bổ dừa độc đáo trên thế giới:
Nguồn video: YouTube/The Pink Life.
Đức Chính (theo YouTube)

Bình luận(0)