Đoạn phim màu hiếm về Berlin hai tháng sau Thế chiến II

Video ghi lại hình ảnh về thành phố Berlin của Đức hai tháng sau khi phát xít Đức đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Mời quý độc giả xem đoạn phim này:

Nguồn video: YouTube.
Người đăng tải đoạn phim này là Konstantin von zur Muehlen, người sáng lập hãng Chronos Media năm 2001. Ông này đã tìm thấy đoạn phim trong kho tư liệu gồm 7 triệu mét phim, sau đó chia sẻ cho cả thế giới.
Theo Vietnam Plus

Bình luận(0)