Đây vẫn là chiếc điện thoại bền nhất mọi thời đại

Thí nghiệm cho thấy được độ cứng của chiếc điện thoại thế nào nhưng khi nhát kiếm thứ hai chạm xuống thì chiếc điện thoại đã đứt làm đôi.

Video: Đây vẫn là chiếc điện thoại bền nhất mọi thời đại:
Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)