Dắt lạc đà đi ăn xin tại Trung Quốc

Người đàn ông Trung Quốc đã dắt theo con lạc đà để cầu xin sự thương hại từ người đi đường.


Thanh Ngoan

Bình luận(0)