Chết cười khi xem clip bị lộ của chương trình Táo quân 2017

Trong clip đầu tiên được chia sẻ của chương trình Táo quân 2017, Táo giáo dục Vân Dung bị các Táo mang ta "chơi khăm" và đành phải chịu thiệt.

Video: Chết cười khi xem clip bị lộ của chương trình Táo quân 2017:
Theo Hoài Thương/Thể thao Văn hóa

>> xem thêm

Bình luận(0)