Chấn động việc bệnh viện tráo đổi con của sản phụ

Bệnh viện tráo đổi con của sản phụ xảy ra ở El Salvador khi vợ chồng người Anh đến nước này với mong muốn đứa con đầu lòng sẽ chào đời ở quê mẹ.

Video: Bệnh viện tráo đổi con của sản phụ:
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)