Bát Xà Mâu thế nào mà giúpTrương Phi đoạt mạng kẻ thù trong chớp mắt?

Google News

Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi được miêu tả sử dụng một loại mâu dài, lưỡi uốn lượn như thân rắn, ở đầu lưỡi lại tõe ra làm hai bên như lưỡi con rắn.

Clip: Thứ vũ khí sát thương cực lớn có thể giúp Trương Phi đoạt mạng kẻ thù trong chớp mắt

Thời Tam Quốc, Trương Phi cưỡi chiến mã Ô Vân Đạp Tuyết, tay cầm Bát Xà Mâu đã xông pha khắp các chiến trường nổi tiếng như dẹp loạn Khăn Vàng, giáp công Lã Bố tại trận Hổ Quan, một mình chặn địch tại cầu Tràng Bản, đại chiến Tào Tháo ở Xích Bích, đánh bại Trương Cáp ở Hán Trung. Kẻ thù cứ nghe thấy tiếng Trương Phi là lại kinh hồn bạt vía vì sợ ăn một nhát đâm đoạt mạng của Bát Xà Mâu.
Theo Lê Phương/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)