12 câu nói của Khổng Tử có giá trị muôn đời

Nếu bạn đọc 12 câu nói dưới đây của Khổng Tử, bạn sẽ thay đổi cách nhìn và có thái độ tích cực hơn với cuộc sống.

Video: 12 câu nói của Khổng Tử có giá trị muôn đời:
Nguồn video: Qd News
Chính bản thân tôi đã thay đổi hoàn toàn cách sống sau khi đọc và ngẫm. Đó là sự thật, bạn hãy đọc ngay đi.
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)