SCIC báo lãi ròng bán niên giảm 22% về còn 2.436 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong bán niên 2020, SCIC mang về 3.750 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn lại chiếm đến 952 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ nên lợi nhuận gộp thu về chỉ ở mức hơn 2.798 tỷ đồng, giảm 7%.

Doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với 51%. Kế đó là doanh thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu với tỷ trọng 30%. Tiếp đó là doanh thu từ bán các khoản đầu tư với tỷ trọng 19%.

SCIC bao lai rong ban nien giam 22% ve con 2.436 ty dong
 Nguồn: SCIC.

Trong kỳ, SCIC ghi nhận doanh thu tài chính và chi phí tài chính không đáng kể. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 130 tỷ đồng, tương đương kỳ trước.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm rất mạnh tới 91%, về mức gần 43 tỷ đồng.

Do đó, SCIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 2.436 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của SCIC ở mức gần 56.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,4% so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn 44.000 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 9.100 tỷ đồng.

Nợ phải trả của SCIC ở mức 3.801 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ so với đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn 12 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước 3.272 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 52.130 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)