DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin cập nhật về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong nước, thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ trong dịch vụ Điện

Ứng dụng công nghệ trong dịch vụ Điện

EVNHANOI ứng dụng các thành tựu 4.0 vào công tác kinh doanh và dịch vụ, giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ điện, tạo sự công khai, minh bạch.