Vinh danh trí thức 2022: PGS.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

PGS.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Huệ là Trưởng Ban Kiểm tra Hội Giống cây trồng Việt Nam.

Vinh danh tri thuc 2022: PGS.Ts. Nguyen Thi Ngoc Hue
 Chân dung PGS.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Huệ. 
Thành tích
Chủ nhiệm 03 đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 02 dự án quốc tế, 02 đề tài và 01 đề tài cấp cơ sở; tham gia chính 03 đề tài cấp nhà nước, 01 dự án quốc tế cấp quốc gia; 01 đề tài thuộc chương trình giống quốc gia và 04 đề tài/dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT; 01 đề tài cấp Bộ TNMT và 01 dự án quốc tế do Bộ TN&MTchủ trì (2015-2021).
Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận 6 giống cây trồng, đến nay vẫn phát triển ổn định trong sản xuất, góp phần đa dạng hóa ây trồng và đem lại nguồn lợi kinh tế nhất định cho người sản xuất.
Cùng các cộng sự viết và công bố tổng số 182 bài báo khoa học là kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án. Là tác giả chủ biên hoặc đồng tác giả của 14 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo, 4 tuyển tập nghiên cứu, 3 bộ tài liệu hướng dẫn, 01 giáo trình đại học và 01 giáo trình cao học chuyên ngành đã được xuất bản, được các câp có thẩm quyền công nhận. Đã tham gia cùng cộng sự biên soạn 42 công trình (các bài báo, đầu sách) trong 10 năm gần đây.
Có đóng góp rõ rệt trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ tri thức KH&CN trong cơ quan chuyên môn là Trung tâm Tài nguyên Thực vật: đã dẫn dắt và hỗ trợ hình thành một số nhóm nghiên cứu trong Trung tâm đủ mạnh để thực hiện thành công các đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh. Với cương vị là Phó giám đốc trung tâm, luôn thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, được các cơ quan mạng lưới của Bộ NN&PTNT tín nhiệm, cộng tác chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ Bảo tồn an toàn trên 25.000 mẫu giống (hiện nay đã hơn 35.000 mẫu giống) của hơn 400 loài cây trồng tại hơn 20 đơn vị bảo tồn trong cả nước.
Tích cực tham gia công tác tư vấn, thẩm định, đánh giá nghiệm thu hàng trăm đề tài/ dự án liên quan đến giống cây trồng, quĩ gen cây trồng.
Tích cực tham gia công tác đào tạo sau đại học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) từ năm 1996 đến nay; là Giảng viên cơ hữu của Khoa Quản trị và Kinh doanh nay là Trường Quản trị và Kinh doanh- Đại Học Quốc gia Hà Nội (giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học) từ năm 2014 đến nay; tham gia giảng dạy môn” Tài nguyên DTTV trong chọn tạo giống cây trồng” cho các lớp NCS của VAAS từ năm 2007 cho đến năm 2021; Đã hướng dẫn thành công 17 thạc sĩ khoa học và 05 tiến sĩ nông nghiệp.
Danh hiệu thi đua
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2007
- Bằng khen của Bộ trưởng NN&PTNT năm 1998, 2005, 2006, 2021
- Bằng khen của Học viện chính trị quốc gia HCM năm 2002
- Bằng khen Công đoàn ngành NN&PTNT năm 2001, 2004
- Bằng khen của Huyện ủy Thanh Trì năm 2003 và năm 2005;
- Chiến sĩ thi đua Bộ NN&PTNT năm 2001
- Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ năm 1998
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN năm 2005.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)