Vinh danh trí thức 2022: THS. Nguyễn Quốc Hồng

Th.S. Nguyễn Quốc Hồng là Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Nghệ An.

Vinh danh tri thuc 2022: THS. Nguyen Quoc Hong
 Chân dung Th.S. Nguyễn Quốc Hồng. 
Thành tích
Chủ trì “Đề án Nghiên cứu KHXH, tổng kết thực tiễn xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền nhằm đẩy mạnh quá trình CNH - HĐH ở Nghệ An giai đoạn 2008 - 2010 và đến 2020”.
Chủ trì 04 đề tài cấp tỉnh có giá trị: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình đào tạo về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu địa phương học cho cán bộ nghiên cứu KHXH&NV Nghệ An (2008-2010)”; “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở Nghệ An”; “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể ở miền Tây Nghệ An”; “Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử quân sự Nghệ An (1930- 2010)”.
Chủ biên 04 đầu sách, tài liệu: “Giao thông vận tải Nghệ An: Truyền thống và đổi mới”; “Lịch sử Ban dân tộc Nghệ An (1946 – 2016)”; “Lịch sử Hội nông dân Nghệ An (1929 – 2015)”; “Địa chí Thành phố Vinh”.
Tham gia 02 đề tài cấp tỉnh với tư cách là thành viên chính: “Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực người Xứ Nghệ trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn 2030”; 02 đầu sách: “Nghệ An toàn chí 11 tập”; “Lịch sử Nghệ An tập I, tập II từ nguyên thủy đến 2005”.
Danh hiệu thi đua
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
- Bằng khen của Bộ KH&CN năm 2015
- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2011, 2015
- Danh hiệu cán bộ Khoa học của Sở KH&CN năm 2017
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN năm 2019
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)