Vinh danh trí thức 2022: THS. Lương Thanh Hải

Với chức trách Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Kiên Giang, THS. Lương Thanh Hải đã tích cực tham gia chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp hội.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Kiên Giang
Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1955
Thành tích đạt được
Với chức trách Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, đã tích cực tham gia chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp hội, tìm biện pháp trong việc tập hợp và phát huy đội ngũ tri thức của tỉnh thông qua các hội chuyên ngành, các hội nghị hội thảo và tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ; đã làm việc với một số sở (NN-PTNT, GD-ĐT, Y Tế) về việc củng cố hoạt động và phát triển các hội chuyên ngành thuộc các sở quản lý chuyên môn; triển khai một số lớp chuyển giao kiến thức KH&CN.
Vinh danh tri thuc 2022: THS. Luong Thanh Hai
Chân dung THS. Lương Thanh Hải
Khi là Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường (nay là Sở KH&CN), hằng năm đã chủ trì cùng hội đồng khoa học công nghệ tỉnh nghiên cứu đề xuất, tuyển chọn và triển khai các đề tài - dự án KH&CN cấp tỉnh (mỗi nãm khoảng 10 – 15 đề tài - dự án KH&CN), kết quả các đề tài dự án KH&CN góp phần làm cơ sở để xây dựng đề án, cõ sở để lãnh đạo tỉnh có các chủ trương phù hợp, kết quả của đế tài dự án KH&CN đã góp phần nâng cao nãng suất gắn với bảo vệ môi trýờng, tãng thu nhập cho nông dân, góp phần tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Điển hình một số đề tài dự án KH&CN nhý: Hiện trạng và biện pháp phát huy đội ngũ trí thức tỉnh Kiên Giang; Biện pháp nâng cao hiệu quả trong luân canh lúa – tôm trên vùng đất ven biển (thường nhiễm mặn vào mùa khô); sản xuất tôm nước lợ theo 2 giai đoạn; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất lúa bền vững (VietGAP, GlobalGAP) trên nền đất lúa 2-3 vụ/nãm; Ứng dụng công nghệ tiên tiến nuôi biển; Hiện trạng và biện pháp thu gom xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn;…
Từ năm 2016 đến nay, tham gia dự án của GIZ chýõng trình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển (ICMP), đã nghiên cứu biện pháp giữ bùn ven biển hạn chế xói lở để trồng phục hồi rừng ngập mặn (rừng phòng hộ ven biển), và chương trình đã triển khai trồng phục hồi được rừng ngập mặn khoảng 500m thuộc khu vực xã Bình Sõn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (dự án GIZ do Chính phủ Đức tài trợ), trên cõ sở kết quả đó ngành NN-PTNT xây dựng và triển khai các dự án tiếp theo đến nay đã phục hồi được khoảng 150 ha rừng ngập mặn ven biển, xây dựng mô hình sinh kế nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn cải thiện thu nhập cho các hộ dân sinh sống và nhận khoán bảo vệ rừng ngập mặn ven biển.
Tham gia dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT do WB tài trợ) với vai trò là chuyên gia truyền thông, truyền đạt các thông tin về lợi ích của việc sản xuất lúa bền vững 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm, đã động viên được nhiều bà con nông dân áp dụng với diện tích khoảng 20.000 ha, trên cơ sở áp dụng tốt biện pháp canh tác lúa tiên tiến bền vững các tổ chức nông được WB hỗ trợ lập và triển khai dựa án nâng cấp hoặc xây dựng mới cõ sở hạ tầng nhý kênh nội đồng, cống, trạm bơm, đường nông thôn, kho chứa vật tư nông nghiệp và sản phẩm lúa (khoảng 10 – 15 tỷ đồng VN/ một dự án, 15 HTX Nông nghiệp), đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp lúa.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)