Vinh danh trí thức 2022: TS. Thái Quốc Hiếu

TS. Thái Quốc Hiếu đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2011 đến 2021; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh các năm 2012, 2016.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang
Ngày sinh: 25/02/1964
Thành tích đạt được
Chủ nhiệm 02 đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu tỉ lệ lưu hành và xây dựng quy trình phòng một số bệnh đường hô hấp phổ biến trên heo sau cai sữa ở hộ chăn nuôi gia đình tỉnh Tiền Giang”, “Khảo sát đáp ứng miễn dịch đối với liên cầu khuẩn (Streptococcus suis) bằng vắc xin tại chỗ trên đàn heo quy mô trang trại tại tỉnh Tiền Giang”. Kết quả đạt loại A.
Được sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT, bản thân đã điều hành các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương các cấp triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật và thủy sản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm; phát huy các ứng dụng chuyển đổi số qua các phần mềm hiện đại, hệ thống VAHIS để cập nhật và báo cáo thông tin về dịch bệnh động vật nhanh chóng, kịp thời và chính xác, vì thế, các bệnh nguy hiểm trên động vật cạn và thủy sản cơ bản được kiểm soát.
Vinh danh tri thuc 2022: TS. Thai Quoc Hieu
Chân dung TS. Thái Quốc Hiếu.
Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật theo hình thức chủ động, thụ động đã góp phần thành công trong chiến lược chọn lựa vắc-xin phù hợp, hiệu quả để tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại địa phương.Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật (kể cả động vật thủy sản) giảm dần qua các năm. Đặc biệt năm 2021 đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận bệnh trên đối tượng được hỗ trợ vắc xin (Bệnh cúm trên vịt; bệnh LMLM trên trâu bò; heo nọc, nái; bệnh dại trên chó nuôi).
Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): bản thân và đơn vị đã đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 7162/UBND-KT ngày 26/11/2021 về việc chấp thuận chủ trương sử dụng test nhanh trong phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích rút ngắn thời gian tiêu hủy heo bệnh, xử lý nhanh ổ bệnh; cắt đứt ngay nguồn lây nhiễm để hạn chế lây lan bệnh DTLCP trên diện rộng. Việc thực hiện công vưn 7162 đã đạt hiệu quả nhất định.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2011 đến 2021; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh các năm 2012, 2016;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng năm 2011 (Quyết định số 1709/QĐ/TTg ngày 29/9/2011);
- 03 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tặng năm 2011, 2012 (Quyết định số 798/QĐKT ngày 21/02/2012; Quyết định số 1252/QĐKT ngày 07/01/2013; Quyết định số 66/QĐ-LĐLĐ ngày 30/12/2014);
- 09 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2020 (Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 30/6/2014; Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 31/8/2015; Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/5/2015; Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 17/5/2016; Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 23/3/2016; Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 09/10/2017; Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 18/5/2018; Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 19/5/2020; Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 31/01/2020);
- 03 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng các năm 2016, 2017 và 2020 (Quyết định số 1524/QĐ-TLĐ ngày 09/9/2016; Quyết định số 1781/QĐ-TLĐ ngày 15/10/2018; Quyết định số 3118/QĐ-TLĐ ngày 26/3/2021);
- 01 Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng năm 2017 (Quyết định số 1171/QĐ-LHHVN ngày 29/12/2017);
- 01 Bằng khencủa Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng (Quyết định số 2796/QĐ-MTTW-BTT ngày 19/8/2019).
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)