Vinh danh trí thức 2022: TS. KS. Nguyễn Tiến Hóa

TS. KS. Nguyễn Tiến Hóa chủ trì biên soạn 02 giáo trình giảng dạy Đại học môn học Quản lý dự án đầu tư và Thẩm định dự án đầu tư cho Trường Đại học Hải Dương.

Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Hải Dương
Ngày sinh: 17/10/1953
Thành tích đạt được
Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
Chủ trì biên soạn 02 giáo trình giảng dạy Đại học môn học Quản lý dự án đầu tư và Thẩm định dự án đầu tư cho Trường Đại học Hải Dương;
Có nhiều bài báo, tham luận, tọa đàm và nghiên cứu chuyên đề cung cấp cho các báo địa phương, báo ngành, các tạp chí chuyên ngành và đài phát thanh truyền hình tỉnh.
Vinh danh tri thuc 2022: TS. KS. Nguyen Tien Hoa
Nhiều năm là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Ban Chấp hành Trung ương Hội kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam, ủy viên Ủy Ban MTTQ tỉnh với các chức vụ: Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Hải Dương, ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Hải Dương, ủy viên đoàn chủ tịch – Trưởng ban tư vấn phản biện của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương – Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế xã hội của MTTQ tỉnh… tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hội Xây dựng tỉnh Hải Dương là một hội mạnh, là một trong những hội có thành tích dẫn đầu trong hệ thống Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, được các hội bạn trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Bản thân tôi luôn được các hội viên Hội Xây dựng, các hội bạn đánh giá cao, có uy tín và luôn đổi mới hoạt động, xây dựng phong trào, góp phần tích cực cho các hoạt động của các cấp hội mà mình tham gia.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương lao động hạng Ba (QĐ số 852/QĐ/CTN ngày 8/8/2007);Huân chương lao động hạng Nhì (QĐ số 1431/QĐ/CTN ngày 16/8/2013);
- Chiến sĩ thi đua Toàn quốc QĐ số 957/TTg ngày 18/7/2008;
- 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 592/TTg ngày 15/5/2001; QĐ số 115/TTg ngày 16/2/2005; QĐ số 2368/TTg ngày 28/12/2010);
- Được tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Côn Sơn– giải thiết kế kiến trúc công trình (QĐ số 4322/QĐUB ngày 14/12/2006 của tỉnh Hải Dương)
- Được tặng nhiều Bằng khen của:Bộ Xây dựng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Hải Dương và nhiều Bằng khen, Kỷ niệm chương, Huy chương của các cơ quan, đoàn thể, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học của Trung ương, địa phương và các tổ chức trong và ngoài nước khác.
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)