VACXIN 5 TRONG 1 PENTAXIM

Thông tin mới nhất về Vacxin 5 trong 1 Pentaxim, địa điểm tiêm vacxin 5 trong 1 và cách đăng ký tiêm chủng.

Ngày mai đăng ký tiêm 1.000 liều vacxin Pentaxim

Ngày mai đăng ký tiêm 1.000 liều vacxin Pentaxim

(Kiến Thức) - TT Kiểm dịch y tế quốc tế HN (số 35 Trần Bình, Hà Nội) thông báo, sẽ mở đăng ký tiêm 1.000 liều vacxin Pentaxim tại website kiemdichytehanoi.vn vào 9 giờ sáng ngày...

Ngày mai đăng ký 3.500 liều vacxin Pentaxim

Ngày mai đăng ký 3.500 liều vacxin Pentaxim

(Kiến Thức) - Trung tâm dịch vụ KHKT & Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ sẽ tổ chức đăng ký tiêm đợt 6 vacxin 5 trong 1 Pentaxim trực tuyến trên website tiemvacxin.vn vào...

Sáng mai đăng ký 5.500 liều vacxin Pentaxim

Sáng mai đăng ký 5.500 liều vacxin Pentaxim

(Kiến Thức) - 5.500 liều vacxin 5 trong 1 Pentaxim sẽ được Trung tâm Y tế dự phòng HN tổ chức đăng ký vào 9h ngày 5/5 thông qua địa chỉ http://www.ytdphanoi.gov.vn

Ngày mai, đăng ký 2.500 liều vacxin Pentaxim đợt 4

Ngày mai, đăng ký 2.500 liều vacxin Pentaxim đợt 4

(Kiến Thức) - TT dịch vụ Khoa học kỹ thuật và Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ thông báo sẽ tổ chức đăng ký tiêm 2.500 liều vacxin 5 trong 1 Pentaxim đợt 4 vào ngày 29/3.

Sắp có thêm 30.000 liều vacxin 5 trong 1 Pentaxim

Sắp có thêm 30.000 liều vacxin 5 trong 1 Pentaxim

(Kiến Thức) - Bộ Y tế cho biết sẽ có khoảng 30.000 liều vacxin dịch vụ 5 trong 1 dịch vụ (Pentaxim) về Việt Nam và chuyển cho các tỉnh phía Bắc trong 3 tháng tới đây.