VACXIN 5 TRONG 1 PENTAXIM

Thông tin mới nhất về Vacxin 5 trong 1 Pentaxim, địa điểm tiêm vacxin 5 trong 1 và cách đăng ký tiêm chủng.

Ngày mai đăng ký 3.500 liều vacxin Pentaxim

Ngày mai đăng ký 3.500 liều vacxin Pentaxim

Trung tâm dịch vụ KHKT & Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ sẽ tổ chức đăng ký tiêm đợt 6 vacxin 5 trong 1 Pentaxim trực tuyến trên website tiemvacxin.vn vào ngày 19/5 tới.