Trung Quốc Chống Tham Nhũng

Trung Quốc chống tham nhũng đụng chạm đến tất cả các lĩnh vực: chính quyền, kinh tế, quân đội và tôn giáo, trung quoc chong tham nhung.

Ban Bí thư khuyến khích người dân tố giác tài sản bất minh

Ban Bí thư khuyến khích người dân tố giác tài sản bất minh

Nhiều biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vừa được Ban Bí thư đưa ra. Trong đó, khuyến khích người dân tố giác tài sản bất minh.