Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên đầu tiên. Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra từ ngày 12/6/2018 tại Singapore, với cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng thổng Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.