Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức Diễn đàn “Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững”. Thông tin mới và cập nhật nhất về diễn đàn 

Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chính sách đất đai để tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp ở Hà Nam

Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện chính sách đất đai để tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp ở Hà Nam

Hà Nam là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội, có tổng diện tích tự nhiên 86.193 ha, trong đó đất nông nghiệp là 52.980 ha, đất trồng lúa là 33.405 ha.

Chuyển đổi đất đai và các vấn đề chính sách

Chuyển đổi đất đai và các vấn đề chính sách

Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia,... là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hũu toàn dân do Nhà nước đại diện...