SAO VIỆT CỨU TRỢ MIỀN TRUNG

Cập nhật tin tức, hình ảnh mới sao Việt cứu trợ miền Trung bị lũ lụt thiên tai. Thủy Tiên, Trấn Thành, Đại Nghĩa... kêu gọi ủng hộ miền Trung.