Mỹ tấn công Syria

Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk, mặc dù chưa có chứng cớ rõ ràng và vi phạm luật pháp quốc tế