Hải Quân Việt Nam

Thông tin hình ảnh nhanh chóng chính xác sức mạnh của hải quân Việt Nam 2017, các lớp tàu ngầm kilo động cơ điện và diesel thuộc biên chế hải quân Việt Nam 2017

Trước khi có Kilo, Việt Nam từng sở hữu "tàu bán ngầm" gốc Triều Tiên

Trước khi có Kilo, Việt Nam từng sở hữu "tàu bán ngầm" gốc Triều Tiên

(Kiến Thức) - "Tàu bán ngầm" của Việt Nam là loại tàu "nửa chìm nửa nổi", được Triều Tiên chế tạo và được chúng ta mua về phục vụ cho mục đích huấn luyện thuỷ thủ tàu ngầm.