Đặc khu

Toàn cảnh quá trình tranh luận về việc thành lập các đặc khu kinh tế, luật đặc khu. Việc thuê đất đặc khu 99 năm liệu có khả thi, nếu điều chỉnh thì sẽ giảm bao nhiêu năm. Bao nhiêu đặc khu kinh tế sẽ được thành lập.

Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?

Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?

Dự thảo Luật Đơn vị đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được đưa ra Quốc hội và đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận về thời hạn cho nhà...