Đặc khu

Toàn cảnh quá trình tranh luận về việc thành lập các đặc khu kinh tế, luật đặc khu. Việc thuê đất đặc khu 99 năm liệu có khả thi, nếu điều chỉnh thì sẽ giảm bao nhiêu năm. Bao nhiêu đặc khu kinh tế sẽ được thành lập.

Tướng Lê Văn Cương: Không dung thứ đối tượng tụ tập phá hoại tài sản quốc gia

Tướng Lê Văn Cương: Không dung thứ đối tượng tụ tập phá hoại tài sản quốc gia

(Kiến Thức) - Tướng Cương cho rằng người dân có quyền kiến nghị các vấn đề liên quan tới Luật Đặc khu nhưng hành vi tụ tập đông người, đập phá tài sản quốc gia là không thể chấp nhận được, cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?

Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?

Dự thảo Luật Đơn vị đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được đưa ra Quốc hội và đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận về thời hạn cho nhà...