Đặc khu

Toàn cảnh quá trình tranh luận về việc thành lập các đặc khu kinh tế, luật đặc khu. Việc thuê đất đặc khu 99 năm liệu có khả thi, nếu điều chỉnh thì sẽ giảm bao nhiêu năm. Bao nhiêu đặc khu kinh tế sẽ được thành lập.

Trúng mánh sốt đất: Mua 800 triệu bán 18 tỷ

Trúng mánh sốt đất: Mua 800 triệu bán 18 tỷ

Khi đảo ngọc Phú Quốc sắp trở thành đặc khu kinh tế, giá đất tại đây đã tăng mạnh, giao dịch cũng tăng tuy nhiên phía chính quyền không bình luận về chuyện giá đó là thật hay ảo.