Thủ tướng: Sẽ điều chỉnh rút thời gian thuê đất đặc khu kinh tế

(Kiến Thức) - "Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận, trình Quốc hội, lắng nghe ý kiến ĐBQH theo hướng điều chỉnh thời gian thuê đất xuống, đảm bảo nguyện vọng của bà con. Còn xuống bao nhiêu thì Quốc hội sẽ xem xét", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/6 xung quanh vấn đề liên quan ưu đãi trong thuê đất khi xây dựng Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ rút thời gian cho thuê đất đặc khu kinh tế, không giữ nguyên mức cố định 99 năm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trên thế giới nhiều nước đã làm đặc khu như Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước thành công, nhưng cũng có nước không thành công.
Đối với chúng ta, khi đưa ra Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã có nhiều ý kiến nhân dân, trí thức, kiều bào góp ý rất sôi nổi và đó là điều đáng hoan nghênh.Tinh thần của một dân tộc yêu nước như vậy, thể hiện qua câu chuyện này.
 Thủ tướng trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.
Thủ tướng cho biết: "Sau khi có các ý kiến này, chúng ta tiếp thu lắng nghe điều cần thiết để điều chỉnh luật đảm bảo đất nước phát triển, tạo điều kiện tự do kinh doanh, phát triển bền vững, bảo đảm chủ quyền, độc lập, tự do của đất nước một cách lâu dài, quyền lợi Quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước Việt Nam".
"Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc điều chỉnh dự thảo luật về việc rút số năm cho thuê đất, và không còn giữ mức 99 năm như dự thảo ban đầu trong dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu).
Tôi nghĩ rằng cần lắng nghe ý kiến này, sẽ điều chỉnh lại vấn đề thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng mà nhân dân đã phản ánh với chúng ta. Tôi cũng xin nói rằng đây là đất thuê. Đất thuê đó thực hiện theo quy trình nào, hàng năm UBND trình HĐND giá thuê đất, chứ không phải giao vĩnh viễn nhượng tô, nhượng địa như Hong Kong, Ma Cao. Đó là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Rất tiếc nhiều người hiểu sai vấn đề này”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tại đặc khu cũng có cơ cấu nhà đầu tư phù hợp, của từng quốc gia theo một tỷ lệ cần thiết, chứ không phải chỉ một nước. Điều đó đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh quốc gia đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định người dân không nên lo lắng một nước, một quốc gia nào đó độc quyền đầu tư trong vấn đề này.
"Nhiều người rất tiếc hiểu lầm vấn đề này và cơ cấu nhà đầu tư phù hợp cả từng quốc gia, một tỷ lệ cần thiết chứ không chỉ là một nước có thể thuê toàn bộ đất đai để an ninh kinh tế, an ninh quốc gia đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu lâu dài của chúng ta. Mọi người đừng có lo một quốc gia, một nước đầu tư độc quyền trong vấn đề này. Nhưng tất nhiên phải thiết kế cụ thể còn luật là khung tạo ra môi trường pháp lý cần thiết", Thủ tướng nói thêm.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết thêm, quy định 99 năm là trường hợp đặc biệt như cơ sở hạ tầng quan trọng, đầu tư vốn rất lớn, nhưng giờ bà con, các cụ lão thành, trí thức góp ý thì Thủ tướng và Quốc hội cũng tiếp thu để phù hợp với tình hình. Cùng các giải pháp khác đảm bảo quốc gia trường tồn, độc lập, phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng.
"Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận, trình Quốc hội, lắng nghe ý kiến ĐBQH theo hướng điều chỉnh thời gian thuê đất xuống, đảm bảo nguyện vọng của bà con. Còn xuống bao nhiêu thì Quốc hội sẽ xem xét", người đứng đầu Chính phủ nói.
Ông cũng nhấn mạnh phải có thiết chế cụ thể. Luật đặc khu phải là khung pháp lý, môi trường pháp lý cần thiết; quy định cho thuê đất đến 99 năm là với những dự án quá đặc biệt.
“Ví như cơ sở hạ tầng phải đầu tư rất lớn, ý tưởng là như thế. Nhưng bà con, các cụ lão thành của chúng ta, trí thức góp ý như vậy thì tôi nghĩ rằng Thủ tướng và Quốc hội tiếp thu để phù hợp với tình hình. Cùng với các giải pháp khác để đất nước chúng ta trường tồn, phát triển bền vững, xứng đáng với dân tộc Việt Nam anh hùng”, ông nói.
“Chúng ta phải tạo một thể chế môi trường cạnh tranh tốt với quốc tế, thuận lợi nhưng phải đảm bảo quyền lợi quốc gia, dân tộc”, Thủ tướng nói.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)