Bệnh Lạ

Những bệnh lạ nhất hành tinh khiến con người khổ sở

Mong muốn bị mù, cô gái làm điều ai cũng sợ

Mong muốn bị mù, cô gái làm điều ai cũng sợ

Người phụ nữ này nhờ bác sĩ đổ chất thông tắc ống nước vào mắt mình để trở thành mù lòa, thực hiện ước mơ cả đời của mình. Bác sĩ tâm lý đồng ý sau khi hiểu rõ tình trạng của cô.