Bệnh Dịch

Tin tức mới nhất về Bệnh Dịch cần được phòng tránh đề phòng năm 2015

Những loại virus nguy hiểm

Những loại virus nguy hiểm

Một số virus có tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Trong khi đó, nhiều virus vẫn là gánh nặng của các quốc gia trên toàn cầu.