Bệnh bạch hầu

Thông tin mới nhất về bệnh bạch hầu ở Việt Nam. Dấu hiệu, biến chứng, cách phòng tránh bệnh bạch hầu.