Bệnh bạch hầu

Thông tin mới nhất về bệnh bạch hầu ở Việt Nam. Dấu hiệu, biến chứng, cách phòng tránh bệnh bạch hầu.

Dịch bạch hầu ở Tây Nguyên lan rộng

Dịch bạch hầu ở Tây Nguyên lan rộng

Tình hình bệnh bạch hầu tại các tỉnh Tây Nguyên đang diễn biến phức tạp với sự ghi nhận các ca mắc, ổ dịch mới ngoài địa bàn đã khoanh vùng.