Hà Nội: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực

Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của HĐND thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Khánh Long - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội cho biết, từ tháng 11/2021 đến nay, HĐND thành phố nhận được 717 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND thành phố ban hành hơn 200 văn bản xử lý, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết đơn thư của công dân và lưu 564 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh…). Thường trực HĐND thành phố đã nhận được 66 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn của HĐND thành phố và 294 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến.
Ha Noi: Giai quyet don thu khieu nai, to cao chuyen bien tich cuc
Thường trực HĐND TP Hà Nội tiếp công dân theo vụ việc.
Đặc biệt, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đã chủ động phối hợp với Ban Pháp chế HĐND thành phố tham mưu lựa chọn vụ việc để Chủ tịch HĐND thành phố thực hiện trách nhiệm tiếp công dân theo thẩm quyền. Trong đó, Chủ tịch HĐND thành phố thực hiện tiếp 2 buổi, ủy nhiệm các Phó Chủ tịch HĐND thành phố thực hiện 6 buổi tiếp công dân, với 16 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Đến nay, 7 vụ việc đã giải quyết xong; 9 vụ việc tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện.
Bên cạnh tiếp nhận đơn thư và bố trí tiếp công dân theo vụ việc, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội còn tổ chức để đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử. Mỗi buổi tiếp có ít nhất 1 đại biểu và thời gian tiếp công dân vào sáng thứ ba của tuần thứ 3 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của HĐND - UBND quận, huyện, thị xã nơi đại biểu ứng cử.
Theo thống kê, từ cuối năm 2021 đến nay, đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện 339 buổi tiếp công dân theo lịch tại trụ sở tiếp công dân ở quận, huyện, thị xã nơi ứng cử, tiếp 1.519 lượt công dân và có 13 đoàn đông người có nội dung phức tạp, kéo dài. Đến nay, tổng số đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đã nhận là 344 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến phương án đền bù, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; việc vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, lấn chiếm đất đai tồn tại từ nhiều năm trước và công tác dồn điền, đổi thửa; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai.
Trong quá trình xử lý, đại biểu HĐND thành phố đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 298 đơn, lưu 46 đơn. Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân, lắng nghe, nắm bắt tình hình của cơ sở.
Theo Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là một nội dung khó, bao trùm tất cả các lĩnh vực, liên quan đến nhiều quy định pháp luật và qua nhiều thời kỳ. Để nâng cao chất lượng, mỗi đại biểu dân cử cần chủ động xây dựng kế hoạch công tác, bảo đảm thời gian dành cho hoạt động của đại biểu trước cử tri; nâng cao chất lượng tiếp công dân và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát, tổ chức giám sát chuyên đề về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền; lựa chọn các nhóm vấn đề để đề xuất với HĐND thành phố chất vấn, hoặc tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND.
 >>> Xem thêm video: Cô gái tố cáo bị gã say xỉn sàm sỡ tại Chung cư

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)