Đại hội Đảng lần thứ XIII: Lan tỏa tinh thần Đại hội vào cuộc sống

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện thông điệp về sự đổi mới mạnh mẽ, nhất là đổi mới về tư duy, phát huy được năng lực của mỗi người để khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Trách nhiệm của mỗi đại biểu trong việc này là rất lớn, sẽ phải nỗ lực để lan tỏa tinh thần Đại hội vào cuộc sống.

Ngày 27/1, ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Lan toa tinh than Dai hoi vao cuoc song
Đại hội Đảng lần thứ XIII đang thảo luận các văn kiện đại hội. 
Lan tỏa tinh thần Đại hội vào cuộc sống
Bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XIII đánh dấu sự đổi mới của Đảng và đất nước, đồng thời xác định Đảng luôn định hướng lãnh đạo, đồng hành cùng dân tộc để đưa dân tộc Việt Nam lên một tầm
cao mới.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết, bản thân bà và các đại biểu dự Đại hội đều nhận thấy một sự đổi mới, bứt phá để khơi dậy khát vọng đất nước cường thịnh của toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Lan toa tinh than Dai hoi vao cuoc song-Hinh-2
  Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 
Bày tỏ sự tâm đắc với bài phát biểu và báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong ngày khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Ngọc Bích nêu ý kiến, báo cáo thể hiện sự công phu, kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị các văn kiện trình bày tại Đại hội. Văn kiện của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thông qua rất nhiều cuộc thảo luận, hội thảo và lấy ý kiến nhân dân trước đó.
“Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thể hiện thông điệp về sự đổi mới mạnh mẽ, nhất là đổi mới về tư duy. Đặc biệt, trong đó có một ý rất đúng là phát huy được năng lực của mỗi người để khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Vì thế, trách nhiệm của mỗi đại biểu trong việc này là rất lớn. Tất cả các đại biểu sẽ phải nỗ lực để lan tỏa tinh thần Đại hội vào cuộc sống” – bà Nguyễn Thị Ngọc Bích nói.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương cho rằng, phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII đã lan tỏa được hiệu triệu của toàn Đảng tới tất cả cán bộ, đảng viên.
“Điều mà chúng tôi sẽ đưa về Đảng bộ địa phương, đó là tinh thần dân tộc, tinh thần Đảng. Đó là ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên thực sự phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; là sự lan tỏa tinh thần đổi mới thực sự toàn diện, sâu sắc với cán bộ, đảng viên và với toàn nhân dân” – bà Bích cho hay.
Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) đặt niềm tin từ sự chặt chẽ, bài bản, thận trọng trong xây dựng Báo cáo chính trị, việc thực hiện công tác nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương sẽ đặt trong khuôn khổ khoa học và đủ tầm.
“Như khẳng định của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại đại hội, chưa khi nào đất nước phát triển như bây giờ. Cũng chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ như thế này, được thừa hưởng kinh nghiệm, đồng thời thể hiện được sự năng động. Tôi tin rằng Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ tiếp tục đưa đất nước tiếp tục chặng đường phát triển mới” – Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê nói.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Lan toa tinh than Dai hoi vao cuoc song-Hinh-3
Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.
Theo ông, văn kiện trình Đại hội XIII nhận định đất nước bên cạnh thời cơ, vận hội cũng đang đứng trước những thách thức, khó khăn. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm, tài năng của đội ngũ lãnh đạo khoá mới trong việc chèo lái, tiếp tục đưa đất nước phát triển.
Ông cũng kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Người dân mong muốn bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương là những người có đức có tài, có uy tín
Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương khẳng định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt đó là: chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trong lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cơ đồ, tiềm lực, nhưng mà còn cả uy tín nữa. Uy tín của chúng ta nhiều khi không phải do chúng ta nói, mà chính bạn bè quốc tế đánh giá, nhất là kỳ tích năm 2020 vừa qua.
“Chỉ số niềm tin được xếp ở mức cao, người dân có nhiều sáng tạo. Còn nếu như mà lãnh đạo mong muốn như thế nhưng người dân không đồng thuận thì rất khó. Ví dụ như các nước giãn cách xã hội mà không nhận được sự ủng hộ của người dân thì không thực hiện được. Rồi thì công cuộc đổi mới của chúng ta sau hơn 35 năm bây giờ đã có những thành quả rất rõ. Từ thành quả và bài học đó cho phép chúng ta đi những bước tiếp theo của nhiệm kỳ 5 năm của tới đây, có thể bằng 2 đến 3 nhiệm kỳ trước đây” – đại biểu Nguyễn Thế Kỷ nhận định.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Lan toa tinh than Dai hoi vao cuoc song-Hinh-4
 Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương.
Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, sau khi chúng ta phát triển kinh tế một thời kỳ thì bây giờ mọi người chú ý nhiều hơn đến văn hóa và con người. Vì nếu như kinh tế tăng trưởng mà nếu không quan tâm đến văn hóa và con người thì nhiều khi tăng trưởng kinh tế sẽ không có ý nghĩa nhiều vì đời sống vật chất luôn luôn hài hòa với đời sống tinh thần. Điều này thể hiện rất rõ trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
“Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong đó, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người dân là làm sao kinh tế đất nước phát triển, với một sự biến đổi về chất và vươn lên tầm khu vực. Trong công tác nhân sự, người dân mong muốn bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương là những người có đức có tài, có uy tín và năng lực thực hiện, để lãnh đạo những công việc của Đảng và đất nước” – ông Kỷ nói.
Sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Bày tỏ đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII, đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao sẽ đạt được.
Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đến năm 2025 trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện: “Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đất nước sẽ có bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, là lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới”.
>>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ vọng của người dân Đồng Tháp vào Đại hội XIII của Đảng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)