ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người giương ngọn cờ đúng thời điểm lịch sử

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người giương ngọn cờ đúng thời điểm lịch sử

Đúng lúc cuộc chiến chống tham nhũng đang cần một thủ lĩnh phất cờ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện, hội tụ đủ trí tuệ anh minh, dũng khí can đảm.

Trọng trách của 200 ủy viên Trung ương khóa mới

Trọng trách của 200 ủy viên Trung ương khóa mới

200 người được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII mang theo trọng trách đưa đất nước phát triển đúng hướng, đồng thời chuẩn bị tốt cho đội ngũ kế cận.

Chân dung 10 người lần đầu vào Bộ Chính trị

Chân dung 10 người lần đầu vào Bộ Chính trị

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XIII đã bầu 18 người vào Bộ Chính trị và 5 người vào Ban Bí thư. Trong danh sách có 10 người lần đầu vào Bộ...

8 Ủy viên tái cử Bộ Chính trị khóa XIII

8 Ủy viên tái cử Bộ Chính trị khóa XIII

Trong số 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử có hai “trường hợp đặc biệt” là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.