Các hành tinh được đặt tên theo nguyên tắc nào?

Quy định nào chỉ ra nguyên tắc đặt tên cho các hành tinh hiện nay? - Trần Đức Anh (Hà Nội).

Hỏi
 
TS Phan Viết Hưng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Hệ Mặt Trời có tất cả 8 hành tinh, được phân chia như sau: 4 hành tinh là sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa có cấu tạo đất đá bên trong; 2 hành tinh khác là sao Mộc, sao Thổ bên ngoài; 2 hành tinh băng và khí là sao Thiên vương, sao Hải vương ngoài cùng. Tất cả được được đặt tên theo các vị thần Hy Lạp. 
Ví dụ, Sao Thủy vì nằm gần Mặt Trời nhất nên nó bay nhanh nhất và được đặt tên theo vị thần Hermes. Sao Kim vì nằm gần Trái Đất nên nó là hành tinh sáng thứ 2 sau Mặt Trăng, chúng ta hay gọi nó là sao Hôm, sao Mai, nó sáng đẹp nên đặt theo tên vị thần Hy Lạp Venus. 
Sao Hỏa nằm xa Mặt Trời hơn Trái Đất, do không có từ trường nên đã bị Mặt Trời thổi bay mất bầu khí quyển để giữ oxy và nước, thay thế bằng một bầu khí quyển CO2 độc hại và bề mặt chứa chủ yếu là oxit sắt nên nó có màu đỏ, do đó đặt tên nó theo vị thần Hy Lạp chiến tranh Ares.
PV (ghi)

Bình luận(2)

Minh Hiền

Hane lee

Vẫn có nhiều thắc mắc là có tồn tại sự sống trên sao Hỏa không?

Minh Hiền

Phạm Vinh

Sau này khi các nhà khoa học phát hiện thêm rất nhiều hành tinh khác nhau thì thường là sẽ lấy luôn tên người tìm ra chúng mà.